Ic-west website

IC West

IC West is het samenwerkingsverband van negen Intensive Care afdelingen in het West Nederland.

Want door samen te werken zorgen we voor de beste en meest efficiënte intensieve zorg voor onze regio.

WebdesignByCharlotte
Lycée International Section NL
Menu